Έρευνα αγοράς για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης έκθεσης από ειδικό επιστήμονα για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Έρευνα αγοράς για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης έκθεσης από ειδικό επιστήμονα για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Πατήστε εδώ