Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιχειρίδων και βιολογικών δεικτών για υγρό κλίβανο σε αμπούλες για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιχειρίδων και βιολογικών δεικτών για υγρό κλίβανο σε αμπούλες για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ