Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων με ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων με ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό.

 

πατήστε εδώ