Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φακέλων ασθενών , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας

Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φακέλων ασθενών , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας

Πατήστε εδώ