Ραντεβού για ψηφιακό μαστογράφο.

Για να κλείσετε ραντεβού θα πρέπει να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και να μας καλέσετε Δευτέρα, με Τετάρτη, από 08.00 έως 10.00 στο τηλέφωνο 2343350310.
Έναρξη: εντός του Ιουνίου 2024.

Ραντεβού για Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Για να κλείσετε ραντεβού θα πρέπει να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και μπορείτε να απευθύνεστε στον τηλεφωνικό αριθμό 2343350378 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλωσορίσατε

Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας

Η επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Κ.Υ Γουμένισσας προσφέρει νέες βελτιωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες  για όλους εσάς.

Ιατρική

Η ιατρική είναι επιστήμη και τέχνη που ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Θεωρείται μια από τις αρχαιότερες των πρακτικών επιστημών, έχοντας τις πρώτες της εφαρμογές στις απαρχές της ίδιας της ανθρώπινης κοινωνίας. Ως και δύο αιώνες πριν θεωρούνταν αποκλειστικά τέχνη, ορολογία με την οποία εμφανίζεται και στον Όρκο του Ιπποκράτη. Αποτελεί “αδερφή” επιστήμη με την νοσηλευτική, όμως οι δύο επιστήμες αν και μοιράζονται πολλά κοινά είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Οι ιατροί κατά κανόνα χωρίζονται σε τέσσερις κλάδους: της παθολογίας, της χειρουργικής, της κλινικο-εργαστηριακής ή εργαστηριακής ιατρικής, και της ψυχιατρικής. Η κτηνιατρική είναι κλάδος που ασχολείται με τη θεραπεία των ζώων.
Ο γιατρός είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.

Νοσηλευτική

Η Νοσηλευτική αποτελεί εξειδικευμένη τέχνη και επιστήμη, που ασκείται από τους επιστήμονες του χώρου, δηλαδή τους νοσηλευτές. Αποτελεί μία πολύπλοκη επιστημονική δραστηριότητα,η οποία απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένεια με σκοπό τη πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της. Αποτελεί “αδερφή” επιστήμη με την ιατρική, όμως οι δύο επιστήμες αν και μοιράζονται πολλά κοινά είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Διοίκηση – Οικονομικά

Διοίκηση είναι ο συντονισμός και η επίβλεψη της λειτουργίας μίας επιχείρησης, ενός ιδρύματος, ενός οργανισμού ή εν γένει, ενός φορέα οργάνωσης ατόμων. Είναι ένα είδος διαχείρισης, δηλαδή προσπάθειας οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων, η οποία έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία του φορέα. Τα άτομα που ασκούν τη διοίκηση είναι επιφορτισμένα με την λήψη αποφάσεων απαραίτητων για την λειτουργία του φορέα. Τα καθήκοντά τους ποικίλλουν ανάλογα με την φύση του φορέα τον οποίο διοικούν. Σε συνδυασμό με τα Οικονομικά είναι η κοινωνική επιστήμη που μελετά την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών. Περιγράφει τη διαδικασία σε όρους ανταλλαγής μεταξύ ανταγωνιστικών επιλογών, όπως παρατηρείται μέσω μετρήσιμων ποσοτήτων όπως είναι οι εισροές, οι τιμές και οι εκροές.

Αυτοτελή Τμήματα – Γραφεία

Η  Γραμματεία Νοσοκομείου χορηγεί πιστοποιητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία.
Ο ασθενής υποβάλει σχετική αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να παραλάβει το πιστοποιητικό.
Στη συνέχεια η Γραμματεία θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού.Τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενών καθώς και ο ιατρικός φάκελος θεωρούνται προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα.

Ενημέρωση – Covid

Ενημέρωση