Έρευνα αγοράς για την «Ανάθεση υπηρεσιών Συλλογής, Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας».

Έρευνα αγοράς για την «Ανάθεση υπηρεσιών Συλλογής, Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας».

Πατήστε εδώ