Έρευνα αγοράς για την κατάθεση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών προσφορών, για την προμήθεια ενός (1) συστήματος παραγωγής οξυγόνου προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος υποβολής πρότασης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έρευνα αγοράς για την κατάθεση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών προσφορών, για την προμήθεια ενός (1) συστήματος παραγωγής οξυγόνου προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος υποβολής πρότασης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πατήστε εδώ