Έρευνα αγοράς για την κατάθεση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών προσφορών, για την προμήθεια μιας (1) φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος υποβολής πρότασης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027

Έρευνα αγοράς για την κατάθεση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών προσφορών, για την προμήθεια μιας (1) φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος υποβολής πρότασης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027

Πατήστε εδώ