Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού ρολογιού παρουσίας προσωπικού, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού ρολογιού παρουσίας προσωπικού, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ