Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση (3) πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας από μηχανολόγο-μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΤΤΕ, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση (3) πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας από μηχανολόγο-μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΤΤΕ, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ