Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά με βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για το ΓΝ Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά με βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για το ΓΝ Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ