Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια οπωροκηπευτικών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του προσφερόμενου μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.995,97€ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια οπωροκηπευτικών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του προσφερόμενου μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.995,97€ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ