Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Πατήστε εδώ