Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες μυοκτονίας και φιδοαπώθησης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες μυοκτονίας και φιδοαπώθησης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ