Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ