Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εξέτασης δειγμάτων με  ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό για τις ανάγκες του ΓΝ Κιλκίς-Αποκεντρωμένη  Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εξέτασης δειγμάτων με ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό για τις ανάγκες του ΓΝ Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ