Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) τηλεοράσεων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) τηλεοράσεων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ