Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας

 

Πατήστε εδώ