Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χονδρού αλατιού αφαλάτωσης Nο2 για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χονδρού αλατιού αφαλάτωσης Nο2 για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Πατήστε εδώ