Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων σε ταινίες ταυτοποίησης για εντεροβακτηριακά και δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων σε ταινίες ταυτοποίησης για εντεροβακτηριακά και δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ