Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκόνης πλυντηρίου ρούχων και υγρού απορρυπαντικού πλυντηρίου ρούχων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκόνης πλυντηρίου ρούχων και υγρού απορρυπαντικού πλυντηρίου ρούχων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

 

Πατήστε εδώ