Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες  μυοκτονίας, φιδοαπώθησης και απεντόμωσης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες μυοκτονίας, φιδοαπώθησης και απεντόμωσης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ