Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες απεντόμωσης ,μυοκτονίας και φιδοαπώθησης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες απεντόμωσης ,μυοκτονίας και φιδοαπώθησης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

 

Πατήστε εδώ