Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εξέτασης δειγμάτων με ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εξέτασης δειγμάτων με ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό.

 

Πατήστε εδώ