Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A4%CE%9346904%CE%9E-%CE%9613?inline=true

Πατήστε εδώ