Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κουταλιών και πιάτων πολλαπλής χρήσης, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κουταλιών και πιάτων πολλαπλής χρήσης, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ