Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος πάνελ ταυτοποίησης/αντιβιογράμματος για το SUNRISE-TECAN για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος πάνελ ταυτοποίησης/αντιβιογράμματος για το SUNRISE-TECAN για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ