Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού υπερήχων SONY UPP-110S για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού υπερήχων SONY UPP-110S για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ