Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων  ευαισθησίας αντιβιοτικών , ταινιών ταυτοποίησης και αντιδραστηρίων για κάλυψη  αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών , ταινιών ταυτοποίησης και αντιδραστηρίων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Πατήστε εδώ