Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Ζ, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Ζ, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ