Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραμμάτων, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας .

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραμμάτων, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας .

Πατήστε εδώ