Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθειας μιας κλιματιστικής συσκευής ψύξης-θέρμανσης, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθειας μιας κλιματιστικής συσκευής ψύξης-θέρμανσης, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ