Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών επισκευής της κεντρικής επιγραφής του νοσοκομείου και προμήθεια νέου φωτεινού σταυρού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών επισκευής της κεντρικής επιγραφής του νοσοκομείου και προμήθεια νέου φωτεινού σταυρού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ