Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων με ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων με ύποπτη/πιθανή/επιβεβαιωμένη έκθεση στο νέο κορωνοϊό

 

Πατήστε εδώ