Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας οχτώ (8) κλιματιστικών 9000BTU για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας οχτώ (8) κλιματιστικών 9000BTU για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

 

Πατήστε εδώ