Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

 

Πατήστε εδώ