Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια drum(τύμπανο)  ΟΚΙ ΜΒ 472/492 για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια drum(τύμπανο) ΟΚΙ ΜΒ 472/492 για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ