Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια απολυμαντικού  επιφανειών ενός λίτρου για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια απολυμαντικού επιφανειών ενός λίτρου για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ