Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εστίασης μιας χρήσεως για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εστίασης μιας χρήσεως για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ