Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

 

Πατήστε εδώ