Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Πατήστε εδώ