Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καταγραφικού χαρτιού ηλεκτροκαρδιογράφου EDAN και επιδέσμων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καταγραφικού χαρτιού ηλεκτροκαρδιογράφου EDAN και επιδέσμων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ