Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 (RAPID TEST) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 (RAPID TEST) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ