Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναλώσιμων υγειονομικών υλικών και άλλων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναλώσιμων υγειονομικών υλικών και άλλων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Πατήστε εδώ