Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας και υγιεινής για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας και υγιεινής για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήσστε εδώ