Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κίτρινων και κόκκινων μολυσματικών σακουλών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κίτρινων και κόκκινων μολυσματικών σακουλών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ