Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για είδη ελαιοχρωματισμού, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για είδη ελαιοχρωματισμού, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ