Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κιτ θολομετρικής κλίμακας Mc Farland για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κιτ θολομετρικής κλίμακας Mc Farland για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Πατήστε εδώ