Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

πατήστε εδώ