Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιδιόρθωση, επισκευή και προμήθεια υλικών για ηλιοθερμικό σύστημα, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιδιόρθωση, επισκευή και προμήθεια υλικών για ηλιοθερμικό σύστημα, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ